Werkzaamheden

Wanneer iemand onder bewind komt bij Triple A Bewind dan zijn wij verantwoordelijk om de financiële belangen van de cliënt zo optimaal mogelijk te behartigen. Tevens dragen wij de verantwoordelijkheid voor de financiële bescherming van de cliënt tegen derden of zichzelf.

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort het regelen van de financiële huishouding van de cliënt. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van bijzondere bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB)

Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt er rekening en verantwoording afgelegd aan zowel de cliënt als aan de kantonrechter. Daarnaast ontvangt de cliënt maandelijks (indien gewenst) een overzicht van alle mutaties die hebben plaatsgevonden op de beheerrekening.


Tot de werkzaamheden van Triple A Bewind behoren in ieder geval:

 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente (dit is inkomensafhankelijk)
 • Aanvragen van diverse toeslagen o.a. zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget
 • Aanvragen van verzekeringen o.a. WA, uitvaart en inboedelverzekering
 • Ondersteunen bij (gemeentelijke) schuldhulpverlening (indien nodig)
 • Betalen van vaste lasten
 • Betalen van leefgeld aan de cliënt
 • Opstellen van een budgetoverzicht
 • Verzorgen van de belastingaangifte
 • Verzorgen van Rekening en Verantwoording kantongerecht
 • Regelmatig contact met cliënt
 • Mee naar zitting kantonrechter en opstellen van financiële rapportages voor kantonrechter
 • Cliënt maandelijks inzicht geven (online via mijn.onview)


Zaken die niet tot de werkzaamheden van een bewindvoerder behoren:

 • Zorg en medische gerelateerde zaken
 • Inkomen dient cliënt zelf regelen (denk hierbij aan de aanvraag bijstand (PW-uitkering), aanvraag uitkering UWV of een arbeidsovereenkomst aangaan)
 • Nalatenschap of uitvaart verzorgen bij overlijden cliënt
 • Ondernemingsactiviteiten van cliënt
 • Afsluiten van telefoonabonnementen, energiecontracten of andere (online) aankopen
 • Informeren van familieleden of derden over voortgang van het bewind

Contact Priscilla

06-28332156
Ma-Di-Wo-Do: 9:00 - 11:00
priscilla@triple-abewind.nl
Postbus 298
      5430 AG  Cuijk

Contact Anne-Marie

06-15401200
Ma-Di-Do-Vr: 9:00 - 11:00
annemarie@triple-abewind.nl
Lieskes Wengs 2
      6578 JK Leuth (geen bezoekadres)